ELEKTROSMOG – STANJE ZNANSTVENIH RAZISKAV

Številne raziskave so pokazale, da je elektrosmog škodljiv za ljudi, živali in rastline. Vendar pa se stanje znanstvenih raziskav elektrosmoga spreminja – tako kot znanstveno soglasje. Verjamemo, da elektromagnetne frekvence vplivajo na naše zdravje, zato smo razvili družino naprav VIVOBASE.

Raziskave IZDELKOV VIVOBASE

Spodaj boste našli znanstvene dokaze podjetja VIVOBASE v sodelovanju z akreditiranim inštitutom BION, ki potrjujejo funkcionalnost in delovanje naprav VIVOBASE. Inštitut BION je certificiran kot uradni raziskovalni center v skladu s SICRIS (Slovenski informacijski sistem aktualnih raziskav) pod registrsko številko 53760410000.

Raziskave v sodelovanju z BION inštitutom | VIVOBASE HOME

Študije, opravljene v sodelovanju z Inštitutom BION, so pokazale, da so parametri telesne temperature, odpornosti kože, mišične aktivnosti in hitrosti dihanja bistveno optimizirani pri uporabi DRUŽINE VIVOBASE. To ima pozitivne posledice za presnovo, notranje ravnovesje in kapaciteto kisika. Naprave imajo manj pomemben vpliv na telesne parametre pulza in globine dihanja.

Študije so strukturirane v skladu s priznanimi znanstvenimi standardi: predvidena postavitev testa (merila za določitev načina delovanja so bila določena v pripravi študije), izvzetje iz placeba (med potekom študije ni bilo nobenega od preizkušanci so vedeli, ali so naprave VIVOBASE vklopljene ali izklopljene), dvojno slepo (v času študije niti testiranci niti asistenti niso vedeli, ali so naprave VIVOBASE vklopljene ali izklopljene) in načelo naključnega izbora (ustrezna merila). , kot so starost, spol, čas testiranja itd., so bili v obeh testnih skupinah porazdeljeni bolj ali manj enakomerno, kar pomeni, da so naprave VIVOBASE vklopljene ali izklopljene).

POROČILO O TESTU 1 – ENERGETSKI VPLIV VBH NA ČLOVEKOV ORGANIZEM

Raziskava: Poročilo o preizkusu vpliva energije na človeški organizem za izdelek VBH

Datum: 2. november do 11. november 2016 Preizkušenci: 10 preizkušancev, starih od 25 do 55 let (7 žensk in 3 moški)

Cilj: Ugotoviti vpliv VIVOBASE HOME na fiziološke parametre telesa, npr. odpornost kože, pulz, mišična aktivnost, hitrost dihanja, telesna temperatura).

Postavitev testa: Preizkušanci so bili nameščeni v ločenem prostoru, v katerem sta bila nameščena merilna oprema za določanje fizioloških parametrov in računalnik. Za odpravo zunanjih vplivov so bili testiranci med testiranjem sami v prostoru. Fiziološke parametre testirancev smo merili neprekinjeno pribl. 30 minut. VIVOBASE HOME se je nahajal v sosednji sobi – in ga je vklapljala in izklapljala tretja oseba – na linearni razdalji pribl. 5 metrov od preizkušanca.

Ugotovitve: Najpomembnejše ugotovitve so bili učinki VIVOBASE HOME na odpornost kože, hitrost dihanja in telesno temperaturo. “Popolna” odpornost kože je bila dosežena hitreje, ko je bil VIVOBASE HOME vklopljen. To pomeni, da so bili preiskovanci bolj »sproščeni«, torej manj pod stresom. Poleg tega je bilo ugotovljeno, da se je telesna temperatura izboljšala tudi z vklopom VIVOBASE HOME. V kombinaciji z izboljšano odpornostjo kože to povzroči izboljšano presnovo pri preiskovancih. Poleg tega je bila pri preiskovancih zabeležena izboljšana hitrost dihanja, ko je bil VIVOBASE HOME vklopljen.

POROČILO O PREIZKUSU 2 – ZAŠČITNI UČINEK VBH GLEDE NA WIFI usmerjevalnike

Raziskava:: Poročilo o preizkusu zaščitnega vpliva na človeški organizem pred sevanjem brezžičnega usmerjevalnika za izdelek VBH

Datum: 24. oktober do 4. november 2016

Preizkušanci: 10 preizkušancev, starih od 25 do 70 let (7 žensk in 3 moški)

Cilj: Določiti učinek VIVOBASE HOME na elektromagnetno sevanje (WIFI) s pomočjo sprememb fizioloških telesnih parametrov, kot so odpornost kože, pulz, mišična aktivnost, hitrost dihanja, telesna temperatura.

Nastavitev testa: skupaj so bile izvedene 4 različne kombinacije testov (Wi-Fi vklopljen in VBH vklopljen; Wi-Fi vklopljen in VBH izklopljen; Wi-Fi izklopljen in VBH vklopljen; Wi-Fi izklopljen in VBH izklopljen). Te štiri kombinacije so bile izvedene v štirih različnih dneh. Preiskovanci so bili nameščeni v ločenem prostoru, v katerem je bila nameščena merilna oprema za določanje fizioloških parametrov in računalnik. Za odpravo zunanjih vplivov so bili testiranci med testiranjem sami v prostoru. Fiziološke parametre testirancev smo merili neprekinjeno pribl. 30 minut. VIVOBASE HOME se je nahajal v sosednji sobi (ki jo je vklapljala in izklapljala tretja oseba) na linearni razdalji pribl. 5 metrov od preizkušanca. Usmerjevalnik WIFI je bil nameščen na razdalji 1 metra od preizkušanca (skrit).

Ugotovitve: Najpomembnejša ugotovitev je bil zaščitni učinek VIVOBASE HOME glede na pozitivne spremembe fizioloških parametrov. V smislu odpornosti kože je bilo mogoče izmeriti »mirnejše fizično stanje«, ko je bil VIVOBASE HOME vklopljen. V smislu hitrosti dihanja je bilo mogoče izmeriti »manj stresa ali obremenitve«, ko je bil VIVOBASE HOME vklopljen. Pri dihanju je bilo mogoče izmeriti, da so testiranci dihali s polnejšimi pljuči in posledično povečali kapaciteto kisika, ko je bil VIVOBASE HOME vklopljen. Kar zadeva telesno temperaturo, je bila ob vklopu VIVOBASE HOME povzročena »boljša presnova«. Trajalo je nekaj minut, da so se parametri pulza in globine dihanja spremenili. Če povzamemo, so se vsi parametri v povprečju izboljšali za 62,5 % takoj, ko je bil VIVOBASE HOME vklopljen.

POROČILO O PREIZKUSU 3 – ZAŠČITNI UČINEK VBH GLEDE NA DECT SEVANJE

Raziskava: Poročilo o preizkusu zaščitnega vpliva na človeški organizem pred sevanjem DECT za izdelek VBH

Datum: 2. 11. november 2016

Preizkušanci: 10 preizkušancev, starih od 25 do 55 let (7 žensk in 3 moški)

Cilj: Določiti vpliv VBH na elektromagnetno sevanje s spremembami fizioloških telesnih parametrov, kot so odpornost kože, pulz, mišična aktivnost, hitrost dihanja, telesna temperatura.

Testna nastavitev: Dve različni testni kombinaciji sta bili izvedeni skupaj (DECT vklopljen in VBH vklopljen; DECT vklopljen in VBH izklopljen). Ti dve kombinaciji sta bili izvedeni na dva različna dneva. Preiskovanci so bili nameščeni v ločenem prostoru, v katerem je bila nameščena merilna oprema za določanje fizioloških parametrov in računalnik. Za odpravo zunanjih vplivov so bili testiranci med testiranjem sami v prostoru. Fiziološke parametre testirancev smo merili neprekinjeno pribl. 30 minut. VIVOBASE HOME se je nahajal v sosednji sobi – in ga je vklapljala in izklapljala tretja oseba – na linearni razdalji pribl. 5 metrov od preizkušanca.

Oba testa sta bila razdeljena v tri sklope:

Priprava: Testna struktura in merjenje telesnih parametrov pred testom (skupaj 2 minuti)

Uporaba telefona: Preizkušanci so telefonirali skupaj 5 minut s telefonom DECT, ki so ga držali ob ušesu.

Sedenje: DECT telefon je bil nameščen na razdalji 5-10 centimetrov od glave preizkušanca. Preiskovanci v tem času (18 minut) niso telefonirali. Telefon je bil v stanju pripravljenosti.

Ugotovitve: Najpomembnejša ugotovitev je bil zaščitni učinek VIVOBASE HOME glede pozitivnih sprememb fizioloških parametrov mišične aktivnosti. Če je bil VIVOBASE HOME vklopljen, je Inštitut BION lahko ugotovil, da so imeli preiskovanci več energije in moči ter da se je njihov metabolizem glede na telesno temperaturo izboljšal. Trajalo je nekaj minut, da se je parameter impulz spremenil. V povprečju so se vsi parametri izboljšali za 31,3 % takoj, ko je bil VIVOBASE HOME vklopljen.

Raziskave v sodelovanju z BION inštitutom | VIVOBASE MOBILE

Študije, opravljene v sodelovanju z Inštitutom BION, so pokazale, da so parametri telesne temperature, odpornosti kože, mišične aktivnosti in hitrosti dihanja bistveno optimizirani pri uporabi DRUŽINE VIVOBASE. To ima pozitivne posledice za presnovo, notranje ravnovesje in kapaciteto kisika. Naprave imajo manj pomemben vpliv na telesne parametre pulza in globine dihanja.

Študije so strukturirane v skladu s priznanimi znanstvenimi standardi: predvidena postavitev testa (merila za določitev načina delovanja so bila določena v pripravi študije), izvzetje iz placeba (med potekom študije ni bilo nobenega od preizkušanci so vedeli, ali so naprave VIVOBASE vklopljene ali izklopljene), dvojno slepo (v času študije niti testiranci niti asistenti niso vedeli, ali so naprave VIVOBASE vklopljene ali izklopljene) in načelo naključnega izbora (ustrezna merila). , kot so starost, spol, čas testiranja ipd., so bile v obeh testnih skupinah porazdeljene bolj ali manj enakomerno – naprave VIVOBASE so bile vklopljene ali izklopljene.

POROČILO O PREIZKUSU 1 – ZAŠČITNI UČINEK VIVOBASE MOBILE GLEDE NA SEVANJE MOBILNIH TELEFONOV

Raziskave: Poročilo o testiranju za zaščitni učinek na človeški organizem pred sevanjem mobilnega telefona za izdelek VIVOBASE MOBILE

Datum: 18. oktober do 21. oktober 2016

Preizkušanci: 10 preizkušancev, starih od 25 do 75 let (8 žensk in 2 moška)

Cilj: Določiti vpliv VIVOBASE MOBILE na elektromagnetno sevanje (mobilni telefon) s spremembami fizioloških telesnih parametrov, kot so upor kože, pulz, mišična aktivnost, frekvenca dihanja, telesna temperatura.

Testna postavitev: Skupno sta bili izvedeni dve testni kombinaciji (mobilni telefon na VBM vklopljen; mobilni telefon na VBM izklopljen). Ti dve kombinaciji sta bili izvedeni na dva različna dneva. Preiskovanci so bili nameščeni v ločenem prostoru, v katerem je bila nameščena merilna oprema za določanje fizioloških parametrov in računalnik. Za odpravo zunanjih vplivov so bili testiranci med testiranjem sami v prostoru. Fiziološke parametre testirancev smo merili neprekinjeno pribl. 30 minut. Preiskovanci so imeli v žepih hlač VIVOBASE MOBILE. Vendar pa preiskovanci niso vedeli, ali je VIVOBASE MOBILE vklopljen ali izklopljen.

Oba testa sta bila razdeljena v tri sklope:

Priprava: Testna struktura in merjenje telesnih parametrov pred testom (skupaj 2 minuti)

Uporaba telefona: Preizkušanci so telefonirali skupaj 5 minut s telefonom DECT, ki so ga držali ob ušesu.

Sedenje: DECT telefon je bil nameščen na razdalji 5-10 centimetrov od glave preizkušanca. Preiskovanci v tem času (18 minut) niso telefonirali. Telefon je bil v stanju pripravljenosti.

Ugotovitve: Najpomembnejša ugotovitev je bil zaščitni učinek VIVOBASE MOBILE glede pozitivnih sprememb fizioloških parametrov mišične aktivnosti. Če je bil VIVOBASE MOBILE vklopljen, je Inštitut BION lahko ugotovil, da so imeli preiskovanci več energije in moči ter da se je njihov metabolizem glede na telesno temperaturo izboljšal. Trajalo je nekaj minut, da se je parameter impulz spremenil. V povprečju so se vsi parametri izboljšali za 31,3 % takoj, ko je bil VIVOBASE MOBILE vklopljen.

 

Zaščita na vašem domu

Zaščita v avtomobilu

Zaščita stran od doma

Zaščita za živali