KAJ NATANČNO JE SEVANJE PAMETNIH TELEFONOV?

Pametni telefoni  so nepogrešljivi v našem vsakdanjem življenju. Ves čas jih nosimo s seboj za klicanje in brskanje po internetu, pišemo sporočila, pošiljamo fotografije in preverjamo najnovejše objave na Facebooku. Za izpolnitev teh zahtev so potrebna visoko zmogljiva omrežja. Kako je mogoče, da lahko kličete po vsem svetu in uporabljate internet skoraj od vsepovsod?

Pametni telefoni uporabljajo visokofrekvenčne elektromagnetne radijske valove za prenos podatkov. Omogočajo prenos informacij iz vašega telefona na najbližjo bazno postajo. Govor in podatki se digitalizirajo in pretvorijo v radijske valove. Ti radijski valovi predstavljajo sevanje pametnih telefonov.

NA KATERI FREKVENCI DELUJEJO PAMETNI TELEFONI IN OMREŽJA?

Večina pametnih telefonov deluje preko GSM omrežja (Globalni sistem za mobilno komunikacijo), UTMS omrežja (Univerzalni mobilni telekomunikacijski sistem) in LTE-Standard omrežja. GSM je znan kot standard mobilne komunikacije druge generacije (2G), UMTS kot tretja generacija, LTE kot četrta generacija in 5G, kot peta generacija. Razlika je predvsem v hitrosti prenosa, ki se iz generacije v generacijo povečuje.

Da bi zagotovili celovito pokritost omrežij, morajo biti vsi oddajniki in bazne postaje opremljeni z GSM, UMTS, LTE in 5G tehnologijo. Govor in mobilni podatki se prenašajo iz telefonov na okoliške bazne postaje, ki  potem usmerjajo signale do prejemnika. Mobilna omrežja uporabljajo naslednja frekvenčna območja:

  • GSM: 900 in 1,800 MHz
  • UMTS:1,900–2,170 MHz
  • LTE: 800 in 2,600 MHz

Vsaka bazna postaja za mobilne komunikacije ima oddajnik in sprejemno napravo. Število potrebnih baznih postaj je odvisno od števila klicev, kar pomeni, da imajo velika mesta več postaj kot redko poseljena območja.

KAKŠNI SO UKREPI VLADE IN DRŽAVNIH SLUŽB ZA NAŠO ZAŠČITO?

Domneva, da sevanje iz pametnih telefonov in drugih virov mobilne komunikacije nima negativnih učinkov na ljudi, je še vedno prisotna. Vrednost SAR (specifična stopnja absorpcije) se uporablja za določanje mejnih vrednosti emisij v območju mobilnih komunikacij. Je merilo za absorpcijo elektromagnetnega polja v telesu. Absorpcija elektromagnetne energije povzroči segrevanje telesa, zaradi tega mejne vrednosti emisij za pametne telefone temeljijo le na toplotnem učinku elektromagnetnega sevanja. Drugi vplivi sevanja, na primer možna poškodba celičnega genoma, se ne upoštevajo. Trenutno ni študij o dolgoročnih učinkih sevanja.

Najvišje priporočene vrednosti sevanja za varovanje zdravja so:

  • 8 W/kg v povprečju za celotno telo
  • 2 W/kg v povprečju za posamezne dele telesa, kot je na primer glava

KAKŠNI SO PREVENTIVNI UKREPI?

Pametni telefoni zagotavljajo številne prednosti, vendar je vprašanje, kako to tehnologijo odgovorno uporabljati. Vsak človek se mora sam odločiti, katere preventivne ukrepe bo uporabil. Glede na priporočila moramo biti pri nakupu pametnega telefona pozorni na nizko vrednost SAR. 

Kadar je le mogoče moramo dati prednost stacionarnim pred mobilnimi telefoni. Telefonski klici z mobilnimi telefoni morajo biti čim krajši, priporočljivo je, da jih opravimo s slušalkami ali prostoročnim sistemom v avtomobilu tako, da sevanje pametnega telefona ne bo usmerjeno neposredno v vašo glavo. V primeru slabega sprejema raje ne kličite, saj mora pametni telefon uporabiti več moči za pretvorbo klica, kar posledično povzroči večjo izpostavljenost elektromagnetnemu polju. Nekateri proizvajalci pametnih telefonov v navodilih za uporabo svojih naprav navajajo, da je treba med klicanjem uporabljati slušalke ali zvočnik, da zagotovite zadostno oddaljenost telefona od ušesa in tako zmanjšate učinke sevanja pametnih telefonov.

Zaščita na vašem domu

Zaščita v avtomobilu

Zaščita stran od doma

Zaščita za živali